Schoolraad

De draaischijf van de participatie op schoolniveau is de Schoolraad. Ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap nemen samen deel aan het schoolbeleid. Zij krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers. De Schoolraad informeert en communiceert over haar werking aan ouders en leerkrachten. Ten opzichte van het Schoolbestuur heeft de Schoolraad informatie-, advies- en overlegbevoegdheid.

Op uitnodiging van de schoolraad neemt het schoolbestuur deel aan de vergaderingen. De schooldirecteur neemt van recht swege deel aan de vergaderingen.

Samenstelling van de Schoolraad :

Voorzitter: Emmy Sneyders

Vertegenwoordiging schoolbestuur: Paul Selleslagh

Vertegenwoordiging ouderraad: Sandra Gypen en Koen Hoogstoel

Vertegenwoordiging leerkrachten: Ann Steemans en Marleen Verschueren

Vertegenwoordiging lokale gemeenschap: Geertrui Lejeune

Directeur (van rechtswege): Sara De Smet