UPDATE OPVANG VANAF 18/5

Beste ouders,

 

 

Het is de afgelopen weken een grote uitdaging geweest om op een veilige manier de school te heropenen voor sommige klassen, gecombineerd met noodopvang voor onze kinderen wiens ouders moe(s)ten werken.

Wij hadden gehoopt dat de gemeente van maandag 18/05 de dagopvang van onze kleuters op zich zo nemen zodat we toch wat meer ruimte zouden hebben om kinderen van de lagere school op te vangen en dit allemaal in veilige bubbels.

Intussen wijzigt ook steeds de regelgeving op zeer korte tijd en staat vaak haaks op de eerst opgelegde maatregelen. Dit maakt dat er een grote puzzel moest gemaakt worden met als basis ‘veiligheid voor leerlingen en leerkrachten’.

Vanaf 18/05 zullen wij geen voor- en naschoolse opvang meer kunnen realiseren. Dit omdat het circulatieplan het niet toelaat met de klassen die herstarten.

Ouders die opvang nodig hebbben voor 8.15 u en na 15.45u kunnen beroep doen op Ravot. Ravot zal de leerlingen met de bus afzetten op school alsook terug ophalen in de namiddag.

Mogen wij u vragen om met volgende uren rekening te houden a.u.b.? Alleen op die manier kunnen wij de bubbels gescheiden houden op een veilige manier.

  • Afzetten kleuters en leerlingen lagere school voor de opvang: tussen 08.00 en  08.15 u of na 9.10 u of Ravot
  • Leerlingen 1e of 2e leerjaar: tussen 08.15 u en 08.30 u of Ravot
  • Leerlingen 6e leerjaar: tussen 08.50 u en 9.00 u of Ravot
  • Ophalen kleuters en/of leerlingen lagere school van de opvang: VOOR 15.15 u (mag ook vroeger) of Ravot
  • Ophalen leerlingen 1e of 2e leerjaar: stipt om 15.30 u of Ravot
  • Ophalen leerlingen 6e leerjaar: stipt om 15.45 u of Ravot

Wij weten dat dit een zeer strakke planning is, toch dienen wij de veiligheid voor iedereen voorop te plaatsen en deze planning dus te volgen.

Mogen wij u ook vragen om uw kind(eren) die naar de opvang komen, enkel in geval van nood te laten komen. D.w.z. alleen als u of uw partner tewerkgesteld is in een cruciaal beroep of indien beide ouders niet meer van thuis uit kunnen werken. Wij hebben zeer beperkt plaats om kinderen op te vangen én het veilig te houden.

Indien u uw kind wenst in te schrijven vanaf 15/5 t.e.m. 29/5 kan u dit via volgende link: https://docs.google.com/forms/d/14jFHAczfvZWv7Dm9_MfMnNAOWbZLsxm_AOaFnkD3Q08/edit

 

Volgende week volgt er een nieuwe link om in te schrijven vanaf 2/6 t.e.m. 12/6.

Alvast dank voor uw begrip en voor het vertrouwen.

 

M. Sara De Smet – directeur