Start schooljaar

Beste ouders

Wat zijn we verheugd om al onze Kringelingers terug te mogen verwelkomen op 1 september! Het voorbije schooljaar was er eentje met veel uitdagingen doch leerrijk voor ons als school. Gelukkig zal het er in de toekomst (hopelijk!) toch wel anders uitzien op de scholen.
Het ministerie heeft pandemie scenario's uitgeschreven met verschillende kleurcodes voor het onderwijs. Naargelang de toe- of afname van het virus, dienen scholen rekening te houden met de maatregelen die opgelegd worden, binnen de bepaalde kleurcode.

Meer info vind je hier.

Het schoolteam